Przejdź do treści
X

Relacje

Jan Drzeżdżon

Jan Drzeżdżon

Bél Nowi Rok i Stôri Rok./Był Nowy Rok i Stary Rok.

Komentarz

Kolędnik w postaci staruszka wyobrażającego kończący się Stary Rok, razem z Nowym Rokiem w postaci młodzieńca chodzi po domach. Stôri i Nowi Rok ju chodzą pò wsë, wnet bądą ù nas. Na północy Kaszub, zwł. w powiecie wejherowskim, pochód Starego Roku przedstawiał się wspanialej. Do domu wchodził pochylony mężczyzna dźwigając kukłę Starego Roku w postaci dziada z długą brodą. Towarzyszą mu wśród pląsów dziad i baba, bocian tudzież koń. Wreszcie zjawia się młodzieniec w złotej koronie na głowie i w płaszczu ze słomy, mający wyobrażać Nowy Rok i składa domownikom życzenia noworoczne.

źródło: Sychta B., Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. IV, s. 338

CSB

Na Sylwestra bëlo téż chòdzoné, ale té do tegò doszedł bòcón, Nowi Rok, Stôri Rok, nié. Té nie bëlo babë, strëcha, a bél Nowi Rok i Stôri Rok. Té òni tańcowelë dwòje, nié. Tańcowalë, tańcowalë, a na kùńcu Stôri Rok Nowégò kòpł w dupã i ten mùszôł ùcekac. Tam jesz niedzwiédz bél prowadzony i ten, co prowadzyl niedzwiedza, nié. […] Bél Nowi Rok i Stôri Rok. Bòcón bél, że nibë Nowi Rok, té przëniese dzecë bòcón, nié. […] Nowé żëcé bądze, nié, ten bòcón, Nowi Rok. Nowi Rok fejn wëstrojony, cylinder nowi, taczi wëstrojony frak, nié, a Stôri Rok taczi wnerwiony, taczi garb, nié. Fejn òblokli, masczi, to bëla atrakcja.

PL

Na Sylwestra też się chodziło, ale do tego doszedł bocian. Nowy Rok i Stary Rok. Wtedy nie było baby i dziada, a był Nowy Rok i Stary Rok. Wtedy oni dwoje tańcowali. Tańcowali, tańcowali, a na końcu Nowy Rok kopnął Starego w dupę i ten musiał uciekać. Tam jeszcze był prowadzony niedźwiedź i ten, który prowadził niedźwiedzia. […] Był Nowy Rok i Stary Rok. Bocian był dlatego, że niby Nowy Rok przyniesie dzieci. […] Nowe życie będzie, ten bocian, Nowy Rok. Nowy Rok fajnie wystrojony, nowy cylinder, taki wystrojony frak, a Stary Rok taki wkurzony, taki garb. Ładnie ubrani, maski. To była atrakcja.