Przejdź do treści
X

Relacje

Bernard Goldmann

Foto: Izabela Itrich-Hopa

Wywiad przeprowadziła Paulina Węsierska 11 lipca 2023 r. w Somoninie.

Bernard Goldmann

Bernard Goldmann urodził się 15.10.1936 r. jako syn Marty Paweli (ur. 1902) i Alberta Goldmanna (ur. 1889). Matka pochodziła z okolic Tucholi. Mówiła po polsku, ale rozumiała mowę Kaszubów. Ojciec po zakończeniu wojny poługiwał się imieniem Wojciech, które zostało mu przepisane. W 1941 r. rodzina została wywieziona do Niemiec (wieś Nordassel, k. Braunschweigu), gdzie w wieku 6 lat Bernrad rozpoczął naukę w szkole podstawowej. Po powrocie do Polski w 1946 r. kontynuował naukę w Szkole Podstawowej w Somoninie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach i zdał maturę. Następnie podjął naukę w Technikum Rolniczym dla pracujących w Pruszczu Gdańskim. Ukończył Technikum Weterynarii w Bolesławowie i podjął pracę w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii. Po ukończeniu kursów specjalistycznych uzyskał stopień inspektora sanitarnego. W 1973 roku ożenił się z Danutą Gańską ze Starych Czapel k. Brodnicy Górnej. Małżeństwo doczekało się dwóch córek i jednego syna. Po 28 latach pracy, w wieku 56 lat, Bernard Goldmann przeszedł na emeryturę.