Przejdź do treści
X

Relacje

Jadwiga Szwaba

Foto: Paulina Węsierska

Wywiad przeprowadziła Paulina Węsierska i Elżbieta Bugajna dnia 15 września 2023 roku w Somoninie.

Jadwiga Szwaba

Jadwiga Szwaba urodziła się 22 października 1934 roku w Mojuszewskiej Hucie w rodzinie Gertrudy (z d. Szulfer) i Waleriana Gojtowskich. Matka przyszła na świat w październiku 1898 roku, natomiast ojciec urodził się 25 listopada 1895 roku. Rodzina była wielodzietna, bo liczyła dwóch synów i pięć córek. Przez około dwa lata, zarówno w czasie II wojny światowej, jak i po jej zakończeniu, Jadwiga uczęszczała do szkoły podstawowej. Wykształcenie uzupełniła w szkole wieczorowej w Sierakowicach, kończąc klasę siódmą. 31 grudnia 1960 roku wzięła ślub cywilny, a 3 stycznia 1961 roku ślub kościelny z Władysławem Szwabą. Mąż był piekarzem. Małżeństwo po ślubie zamieszkało w Somoninie. Jadwiga zajmowała się gospodarstwem domowym i opieką nad dziećmi. Gdy te stały się samodzielne, podjęła pracę w Kartuskich Zakładach Produkcyjnych „Veritas”, gdzie pracowała aż do emerytury.