Przejdź do treści
X

Relacje

Franciszek Ludwika Szreder

Foto: Paulina Węsierska

Wywiad przeprowadziła Paulina Węsierska 21 lipca 2023 roku w Lubaszkach. 

Franciszek Ludwika Szreder

Franciszek Szreder urodził się 16 kwietnia 1934 r. w Kłącznie (powiat bytowski) jako syn Franciszki (z d. Gostomskiej) i Antoniego Szreder. Od szóstego roku życia uczęszczał do miejscowej niemieckiej szkoły powszechnej. Cała liczna rodzina brała udział w Związku Polaków w Niemczech, za co ojciec 3 grudnia 1934 roku w Berlinie został skazany na karę śmierci. Po wojnie w 1946 roku Franciszek Szreder od razu przystąpił do pracy uzupełniając swoją wiedzę w języku polskim. Zaczął chodzić do szkoły polskiej w Kłącznie. Po ukończeniu IV klasy podjął naukę w szkole zbiorczej w Studzienicach, gdzie w 1953 roku ukończył klasę siódmą. W tym samym okresie pracował w Nadleśnictwie Sierżno początkowo od roku 1948 roku w charakterze gajowego, a od lipca 1955 roku w charakterze podleśniczego. W 1960 roku zaczął pracę na stanowisku leśniczego Leśnictwa Lubaszki Nadleśnictwa Sierżno. 13 listopada 1967 roku ożenił się z Ludwiką Górską (ur. 16 lutego 1948 roku). Ma trzech synów, z których dwóch, tj. Krystian (leśniczy) i Janusz (nadleśniczy) pracują w leśnictwie. Franciszek Szreder obecnie przebywa na emeryturze.