Przejdź do treści
X

Relacje

Anna Wodniczak

Foto: Paulina Węsierska

Wywiad przeprowadziła Paulina Węsierska 3 lutego 2023 r. Kazimierzu.

Anna Wodniczak

Anna Wodniczak, z d. Boike, urodziła się 10 lipca 1949 r. w domu rodzinnym w Kazimierzu. Ojciec nazywał się Jan Boike, a matka Aniela z d. Ferra. A. Wodniczak uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumii, gdzie ukończyła pierwszą klasę. Naukę w klasach drugiej, trzeciej i czwartej kontynuowała w nowowybudowanej szkole podstawowej w Kazimierzu, której kierownikiem był Stanisław Miotk pochodzący z Połczyna. Klasę piątą, szóstą i siódmą ukończyła ponownie w SP nr 1 w Rumii. Anna Wodniczak chciała zostać nauczycielką, jednak sytuacja rodzinna sprowokowała ją do podjęcia pracy na rodzinnym gospodarstwie. Odbyła roczną prywatną praktykę u krawcowej w Rumii i wyuczyła się zawodu. Szyła męskie garnitury, kurtki, płaszcze, peleryny i inne. Jeszcze jako panna była członkiem Sodalicji Mariańskiej u sióstr zakonnych w Rumii. Uczęszczała do Zawodowej Szkoły Rolniczej w Pucku, gdzie z najlepszym wynikiem zdała egzamin zawodowy. W 1970 r. wyszła za mąż. Była członkiem Rady Sołeckiej w Kazimierzu. W wieku 55 lat przeszła na emeryturę. Była zarówno słuchaczką wykładów prowadzonych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rumii, jak i członkiem chóru działałającego przy Uniwersytecie. Obecnie jest członkiem Chóru Kaszubskiego „Rumianie” z Rumii, któremu przewodzi dyrygentka Marzena Graczyk. Kilka razy wzięła udział w konkursie Méster Bëlnégò Czëtaniô, zdobywając nieraz miejsca na podium.