Przejdź do treści
X

Relacje

Andrzej Marciński

Andrzej Marciński

Më szlë wzdłuż Jezora Gòwidlińsczégò.../Szliśmy wzdłuż Jeziora Gowidlińskiego...

Komentarz

Jezioro Gowidlińskie to ciekawy, urozmaicony akwen wodny leżący na Pojezierzu Kaszubskim. Jezioro Gowidlińskie jest przepływowym jeziorem położonym w dużej rynnie polodowcowej ciągnącej się od Gowidlina po Sulęczyno o urozmaiconej linii brzegowej, półwyspem, dwiema dzikimi wyspami, z których większa nosi nazwę Ostrów. Największą miejscowością nad jeziorem jest Gowidlino.

CSB

Bëła takô, to pamiãtóm téż z czasów szkòłë. Më bëlë kiedyś tam na wycieczce. Më szlë wzdłuż Jezora Gòwidlińsczégò i tam szkólny, wtenczas chiba Jóskòwsczi (béł taczi kierownik szkòłë w Tëchlënie), to mówił, że w tim miejscu Szwedzë, jak najachelë tu na Pòlskã, to sztrzélelë z działów i tam kilka dział wpadło, czë tam sã stoczëło, do jezora, i tegò nikt pózni nie wëcygôł, i pòdobno tam òne są.

PL

Była taka, to pamiętam jeszcze z czasów szkoły. Byliśmy kiedyś tam na wycieczce. Szliśmy wzdłuż Jeziora Gowidlińskiego i tam nauczyciel, wtedy chyba Jóskowski (był taki kierownik szkoły w Tuchlinie), to mówił, że w tym miejscu Szwedzi, kiedy najechali na Polskę, to strzelali z dział i tam kilka dział wpadło, czy tam się stoczyło, do jeziora, i tego nikt później nie wyciągał, i podobno tam one są.