Przejdź do treści
X

Relacje

Andrzej Marciński

Andrzej Marciński

Na Karłowie są rujinë zamku krziżacczégò./Na Karłowie są ruiny zamku krzyżackiego.

Komentarz

Karłowo (kasz. Karłowò) to wieś położona w województwie pomorskim, powiecie kartuskim, gminie Sierakowice. Wieś leży na Pojezierzu Kaszubskim. Przez Karłowo przebiega szlak konny. W latach 1975–1998 Karłowo należało administracyjnie do województwa gdańskiego.

CSB

Kiedyś jeszcze téż, jak jô chòdzył do szkòłë, to gôdało so ò czims taczim, że na Karłowie są rujinë zamku krziżacczégò, który kiedyś stojôł tam, ale to już są tilkò rujinë, i to taczé, jak to sã mówi, „za mgłą”. Ale pòdobno, no jakbë sladë taczé wskazywają na to, że to tam mógł stojëc taczi zamek. Nié wiôldżi, gdzes tak wiôldżi mòże jak Zamek Kiszewsczi pòwiédzmë, bò zamczi, w ogóle zamczi krziżacczé stojałë òd sebie w taczich odległościach, że w ciągu dnia jeździec, taczi, no jak to sã mówi, ricérz, mógł w ciągu dnia zajachac na kòniu. Nie spiesząc so za bardzo mógł òd jednégò zómkù do drëdzégò po prostu przejachac.

PL

Kiedyś jeszcze też, jak chodziłem do szkoły, mówiło się o czymś takim, że na Karłowie są ruiny zamku krzyżackiego, który kiedyś tam stał, to już są tylko ruiny i to takie, jak to się mówi, „za mgłą”. Ale podobno, no jakby ślady takie na to wskazują, że mógł tam stać zamek krzyżacki. Nieduży, gdzieś tak duży jak Zamek Kiszewski powiedzmy, bo zamki, w ogóle zamki krzyżackie stały od siebie w takich odległościach, że w ciągu dnia jeździec, taki, no jak to się mówi, rycerz, mógł w ciągu dnia zajechać na koniu. Nie śpiesząc się za bardzo mógł od jednego zamku do drugiego po prostu przejechać.