Przejdź do treści
X

Relacje

Irena Kreft

Irena Kreft

Wiele kòbiét doma rodzëło / Dużo kobiet rodziło w domach

Komentarz

Do pierwszej połowy XX wieku rodziny kaszubskie na wsi miały utrudniony dostęp do fachowej medycznej pomocy (dostępu do lekarza, we wsi obecne były akuszerki). Do tego ciężke warunki pracy na gospodarstwie, szczególnie dla kobiet, ich obowiązki domowe (wychowanie dzieci, dbanie o mir domowy) przyczyniały się do wysokiej śmiertelności kobiet. Gospodarz, po stracie żony, chcąc zapewnić byt dzieciom i pogodzić pracę na roli z opieką nad nimi często ponownie się żenił.

CSB

Wiele kòbiét doma rodzëło. Acha, tu tak ùmarłë, Sztolcka ùmarła. Tu béł taczi Sztolc, më gôdelë stari Sztolc, ale òn nie béł tedë stari. Jegò córczi bëłë tak staré jak jô. To bëłë kòleżanczi mòje. To ten w sëmie miôł trzë kòbiétë. I dwie ùmarłë przë małëch dzecach. Jedna mia pôrkã, to béł Leòn i Franek, òni sã nazéwelë. Dzecë òstałë a mëma ùmarła. Żebë òni bëlë chùtkò do szpitala, tej mòże òna bë bëła przeżëła. A terô to bëła pôrka, tej tam cos mùszało bëc nié tak zrobioné. Ale tam bëłë ju starszé dzecë. Takô Aga tam bëła, tej òni jakòs sã tam radzëlë. Pózni òn sã jesz rôz żenił.

PL

Dużo kobiet rodziło w domach. Acha, tu też zmarły, Stolcowa zmarła. Był tu taki Stolc, myśmy mówiły na niego stary Stolc, ale on nie był taki stary. Jego córki były w moim wieku. To były moje koleżanki. Ten w sumie miał aż trzy żony. I dwie umarły przy małych dzieciach. Jedna miała bliźnięta, to był Leon i Francek, oni się nazywali. Dzieci zostały, a mama umarła. Gdyby oni szybko do szpitala, może wtedy by przeżyła. A teraz tam była parka, w takim razie coś musieli tam zrobić nie tak. Ale tam były jeszcze starsze dzieci. Była tam Aga, dzięki temu jakoś sobie radzili. Później on ponownie się ożenił.