Przejdź do treści
X

Relacje

Eleonora Szopińska

Eleonora Szopińska

Należeli przed wojną do Związku Zachodniego

Komentarz

Polski Związek Zachodni był kontynuatorem Związku Obrony Kresów Zachodnich. Celem Okręgu Pomorskiego PZZ było przede wszystkim umacnianie państwowości polskiej na jego północno-zachodnim pograniczu, a także ograniczanie i zwalczanie niemieckiej propagandy mówiącej o konieczności powrotu Pomorza do Niemiec. W dwudziestoleciu międzywojennym w kołach terenowych związku należało wielu Kaszubów. Po wybuchu II Wojny Światowej wielu członków związku było represjonowanych przez okupacyjne władze niemieckie.

PL

Mamusia tam w Kamienicy Królewskiej była nauczycielką, a mój ojciec był kupcem. On handlował drzewem. Mieszkałam w tej Kamienicy Królewskiej do 52-ego roku. Kamienica Królewska, jak na pewno wszystkim wiadomo, leżała bardzo blisko granicy niemieckiej. Z Kamienicy Królewskiej do granicy mieliśmy tylko cztery kilometry. Ponieważ nie było mieszkania w szkole, ojciec załatwił nam mieszkanie na dworcu kolejowym. Tam był taki, znaczy się, budynek czterorodzinny i myśmy takie jedno mieszkanie tam zajmowali. A na dole w tym samym domu była placówka straży granicznej. I, o ile ja tylko pamiętam, tyle, że mój ojciec i matka ciągle coś konferowali z tymi strażnikami, to znaczy, z komendantem, który wtedy nazywał się pan Rostek. On pochodził z Warszawy prawdopodobnie. Tak ja sobie to mniej więcej przypominam. Wiem o tym, że ten komendant zwerbował mamę i tatę do Polskiego Związku Zachodniego. Należeli przed wojną do Związku Zachodniego. I tak właściwie to trwało do 1939 roku.