Przejdź do treści
X

Relacje

Jerzy Młyński

Jerzy Młyński

Chcemë jima dac / Chcemy im podać jedzenie

Komentarz

Wraz ze zbliżającym się frontem wschodnim i Armią Czerwoną w styczniu 1945 roku podjęto decyzję o ewakuacji obozu koncentracyjnego Stutthof. Ze względu na ciężkie warunki, w których poruszali się na zachód więźniowie i liczne ofiary tej akcji – zyskał on miano „Marszu Śmierci”. Więźniowie prowadzeni byli w kierunku portów, skąd mieli być ewakuowani w głąb Niemiec. Część więźniów wykorzystała tę sposobność do ucieczki. Schronienie i pomoc uzyskali często wśród okolicznej ludności. Obóz Stutthof w trakcie ewakuacji opuściło około 10 tysięcy osób. Połowa z nich zginęła w trakcie marszu. Około 500 więźniów zbiegło i doczekało zakończenia działań wojennych. Pozostała część wyzwolona została przez oddziały Armi Czerwonej w marcu 1945 roku.

CSB

Mëma miała ùszëté z miecha na dwa i më bëlë z tim Czeskem Ribakòwsczim. I jesz jeden béł. Tej nôprzód Mein Hund mùszôł bëc nakarmiony - pies. I tej czej òn jesz cë pòzwòlił. Jak pies mòcno szczekôł tej jô miôł ùcec, në jo, bò òn mógłbë przewrócëc. I terô tu szlë do górë, to kòbiéta gôda. Jeden jidze i jednégò niese, a më z dołu tu wedle torów, tu béł bruk, nié. Më pòdeszlë z Czeskem i chcemë jima dac. To pierszé tegò [pies]. Ale terô më do tegò, jô tam pòdeszedł. Co je? A ten ładuje, jednégò i drëdżégò. To syn òjca niósł. Ani jeden, ani drëdżi... Co ten gò dwignie, to ten dostôł. A kòlumna jidze. I òn nick wiãcy – pak, pak. A kòlumna jidze. Jenë, më ùceklë z Czeskem. Më ju nie chcemë jic wiãcy jich karmic. Tak òn béł. Nié, żebë òn òstawił jich, tilkò zabił òbëdwùch. I më tak przepłoszony bëlë. Më ju nie szlë tą drogą dali pòd dworzec, le prosto. Tam nie bëło zabùdowané, przez to bòjiskò na drëgą stronã.

PL

Mama uszyła nam z worka takie siatki dwie i myśmy z tym Cześkiem Rybakowskim szli. I jeszcze jeden z nami był. To najpierw Mein Hund musiał zostać nakarmiony – pies. A potem, o ile on tobie pozwolił. Jeśli pies mocno ujadał, wówczas miałem uciec, no tak, bo on mógłby przewrócić. Teraz oni [Marsz Śmierci] szli pod górę, żona o tym wspominała. Idzie jeden i niesie drugiego, a myśmy z dołu, tu, wedle torów, tu był bruk, prawda. Podeszliśmy z Cześkiem i chcemy im podać jedzenie. Oczywiście, najpierw pies. Ale teraz próbujemy dalej, podszedłem bliżej. Co jest? A ten tłucze jednego i drugiego. To syn niósł ojca swego. Ani jeden, ani drugi… Co ten go podniósł, to on upadł. A kolumna idzie. I on nic więcej tylko – pak, pak. A kolumna idzie. Boże, myśmy uciekli z Cześkiem. Już nie chcieliśmy ich więcej dokarmiać. Taki on [wachman] był. Nie, żeby zostawił ich, tylko zabił obu. Myśmy byli strasznie wystraszeni. Nie szliśmy już drogą koło dworca, tylko prosto. Tam jeszcze nie było zabudowane, szliśmy przez to boisko na drugą stronę.