Przejdź do treści
X

Relacje

Wiktor Rogalewski

Foto: Eugeniusz Pryczkowski

Wywiad przeprowadził
Eugeniusz Pryczkowski
28 września 2020 roku
w Gdyni

Wiktor Rogalewski

Biogram:
Wiktor Rogalewski urodził się w 1927 roku w Kiełpinie w powiecie kartuskim. Pochodzi z wielodzietnej rodziny. Ojciec był robotnikiem leśnym, matka zajmowała się gospodarstwem domowym.  W wieku 11 lat wraz z rodziną przeprowadził się do pobliskiego Goręczyna. W czasie wojny matka zmuszona została do przyjęcia niemieckiej grupy narodowościowej, także w imieniu niepełnoletniego jeszcze Wiktora. Trzej starsi bracia walczyli na wojnie w wojsku niemieckim, a później w polskim wojsku po stronie aliantów. Pod koniec wojny Wiktor przeżył wkroczenie Rosjan na Kaszuby. Po wojnie rodzina – w związku z przyjęciem grupy niemieckiej - była prześladowana przez reżim komunistyczny. W ramach służby wojskowej Wiktor trafił na trzy lata do pracy w kopalni. Tam został. ciężko ranny. Po wojsku wrócił do Goręczyna, gdzie w 1953 ożenił się. W 1955 roku z żoną przeprowadzili się do Szczecina, gdzie mieszkali ponad 40 lat. W 1997 wrócili na Kaszuby i zamieszkali w Gdyni.