Przejdź do treści
X

Relacje

Antoni Maszota

Foto: Adam Hebel

Wywiad przeprowadził
Adam Hebel 22 września
2020 roku w Tępczu

Antoni Maszota

Biogram:
Antoni Maszota urodził się w 1934 roku w Barłominie w rodzinie Leona i Józefy Maszota. Uczęszczał do szkoły w Barłominie jako szkoły niemieckiej w latach 1942 – 1945, a następnie po wojnie przez dwa lata do tej samej szkoły jako placówki polskiej. Pracował jako cieśla, samouk. W latach 1954 – 1957 służył w wojsku, gdzie odbywał przymusową służbę w Batalionach Budowlanych. Był dzieckiem rolnika i podczas pobytu w domu zajmował się gospodarstwem rolnym. Od 1971 roku mieszka w Tępczu, gdzie przejął gospodarstwo rolne żony Agnieszki Małoszyckiej.