Przejdź do treści
X

Relacje

Jerzy Młyński

Foto: Eugeniusz Pryczkowski

Wywiad przeprowadził
Eugeniusz Pryczkowski
29 lipca 2020 roku
w Żukowie

Jerzy Młyński

Biogram:
Jerzy Młyński urodził się w 1934 roku w Niestępowie koło Żukowa. Ojciec pochodził z Sierakowic, a matka ze Starej Huty pod Sianowem. W 1935 roku ojciec kupił działkę w Żukowie, dokąd się wkrótce przeprowadzili. Tam zastała ich wojna. Jerzy spędził ją na początku w Starej Hucie, a później w Żukowie. Tam uczęszczał do niemieckiej szkoły powszechnej. Po wojnie przez trzy lata chodził do polskiej szkoły. W 1948 roku zaczął uczęszczać do Mechaniczno-Elektrycznej Szkoły Zawodowej w Gdyni. Został elektrykiem. W tym zawodzie pracował aż do przejścia na emeryturę.