Przejdź do treści
X

Relacje

Janina Jerzy Kiedrowscy

Foto: Tomasz Fopke

Wywiad przeprowadził Tomasz Fopke 23 czerwca 2020 roku w Sopocie.

Janina Jerzy Kiedrowscy

Jerzy Kiedrowski urodził się 1 października 1934 roku w Gdyni, w rodzinie sędziego Władysława i matki Haliny z Ostoja-Lniskich. W maju 1939 roku zmarła jego matka, w listopadzie Niemcy zamordowali ojca. W 1953 roku zdał maturę ogólnokształcącą w Wejherowie. W 1958 roku ukończył studia z zakresu historii w gdańskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Później na Uniwersytecie Gdańskim uzupełnił wykształcenie na podyplomowym studium bibliotekarstwa. Po studiach krótko pracował w szkolnictwie, skąd przeszedł do Powiatowej Rady Narodowej w Wejherowie na stanowisko kierownika Wydz. Kult. i Sztuki (1959-1969), a następnie sekretarza Prezydium PRN (1969-1972). W Gdańsku był dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (1972-1975), Dyrektorem Wydziału Kultury Prezydium WRN (1976-1977) i dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Kultury (1978-1985). Przez rok pracował w Biurze Wystaw Artystycznych w Sopocie, a następnie kierował Domem Kultury Kolejarzy w Tczewie (1986-1991). W 1991 roku został dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. W Wejherowie z Adamem Patokiem założył Klub Młodej Inteligencji Kaszubskiej im. ks. dra Heykego, był inicjatorem i współorganizatorem powołania Państwowej Sekcji Muzycznej, Powiatowego Domu Kultury, MPiMKP w Wejherowie, Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki i jego Nagrody Remusa. Ważne funkcje sprawował w organizacjach społecznych. Szczególnie ofiarnie pracował w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, był prezesem Zarządu Głównego (1971-1976), jego wiceprezesem, skarbnikiem i członkiem kolegium redakcyjnego „Pomeranii”. Należał do organizatorów Kaszubsko-Pomorskich Spotkań Wdzydzkich, Spotkań Publicystycznych, Gdańskich Koncertów Folklorystycznych, wystaw kasz. sztuki ludowej poza granicami kraju, konkursów na współczesną sztukę ludową Kociewia i bardzo ważnych w nawiązywaniu kontaktów z diasporą pomorską Sympozjów Polonii Kaszubsko-Pomorskiej w Wieżycy i Starbieninie. Jerzego Kiedrowskiego wyróżniono Złotym Krzyżem Zasługi (1981) i Pieczęcią Świętopełka Wielkiego klasy złotej (1985). 


źródło: T. Bolduan, Nowy bedeker kaszubski, Gdańsk 2002 (wyd. 2), wyd. POLNORD - Wydawnictwo Oskar, s. 211-212