Przejdź do treści
X

Relacje

Irena Kulwikowska

Foto: Paulina Węsierska

Wywiad przeprowadziła Paulina Węsierska 31 października 2022 roku w Tuchlinie.  

Irena Kulwikowska

Irena Jadwiga Kulwikowska (z d. Ziegert) urodziła się 12 października 1957 roku w Sierakowicach. Matka Stanisława z domu Ramczyk pochodzi z Lini, natomiast ojciec Alfons mieszkał w Janowie, gdzie I. Kulwikowska spędziła całe dzieciństwo. Pochodzi z wielodzietnej rodziny, na którą składało się sześcioro rodzeństwa, tj. cztery siostry oraz dwóch braci. Po śmierci ojca przejęła część obowiązków domowych jako najstarsze dziecko w rodzinie. Uczęszczała do ośmioklasowej szkoły podstawowej w Sierakowicach. Potem pociągiem dojeżdżała do Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach. Chciała podjąć naukę w Studium Budownictwa Mieszkaniowego w Spocie przy ulicy Bohaterów Monte Cassino. Została przyjęta, lecz różne względy (m. in. brak internatu i finansowania) nie pozwoliły na kontynuowanie nauki. W 1976 roku podjęła pracę w Spółdzielni Kółek Rolniczych. Po dwóch latach przeniosła się do spółdzielni w Tuchlinie, gdzie została zatrudniona jako księgowa. Od 1 kwietnia 1983 roku aż do emerytury pracowała na stanowisku Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach.