Przejdź do treści
X

Relacje

Genowefa Jadwiszczak

Foto: Paulina Węsierska                    

Wywiad przeprowadziła Paulina Węsierska dnia 6 września 2022 w Gdańsku

Genowefa Jadwiszczak

Genowefa Jadwiszczak, z d. Węsierska, urodziła się 16. grudnia 1936 roku w Staniszewie. Wychowywana była przede wszystkim przez babcię, którą nazywano we wsi stôrą mëmą, bo ta była bardzo pomocna, a przez to lubiana. Matka, zwana mëmùszką, wyprowadziła się do Nowego Portu i mieszkała tam do śmierci. Genowefa Jadwiszczak uczęszczała do szkoły podstawowej w Staniszewie, gdzie skończyła 7 klasę. Pracowała jako sprzątaczka w Gdańskim Towarzystwie Naukowym, potem w firmie C.Hartwig (Gdynia S.A.), która istnieje do dzisiaj. Mąż, Marian Jadwiszczak, pochodził z Bełchatowa. Mieli trójkę dzieci, tj. Bogusławę, Krzysztofa i Tomasza. W 1997 roku Genowefa Jadwiszczak wstąpiła do gdańskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Przez około 15 lat opiekowała się sztandarem tegoż oddziału. Brała udział we wszystkich Światowych Zjazdach Kaszubów. W 2007 roku, za włożone serce, czas i zaangażowanie w rozwój i szerzenie kultury kaszubskiej otrzymała medal z okazji złotego jubileuszu gdańskiego oddziału ZKP (1957-2007). W 2009 roku walne zebranie członków oddziału gdańskiego ZKP, ponownie doceniając czas i pracę poświęconą na rzecz oddziału, przyznało Genowefie Jadwiszczak medal „Lech Bądkowski 1920-1984”.